zondag 31 mei 2015

Alterations

Been a busy little bee with all sorts of sewingprojects - making a backpack for the shop (almost finished), sewing curtains for a boat, fixing grandma's coverlet and working on a giant 9metre cross-stitched collage at work. And I've been busy with a couple of repairs and alterations for some customers; so much fun to make them happy with sometimes a pretty simple adjustment.
----------------------------------------
Ben een bezig bijtje geweest met allerlei naaiprojecten - een rugzak maken voor de shop (bijna af), gordijnen naaien voor een boot, oma's sprei fixen en werken aan een enorme 9-meter-lange borduurcollage op 't werk. En ik heb gewerkt aan een paar reparatie-&verstelopdrachten voor klanten; zo leuk om ze blij te kunnen maken met een soms best makkelijke ingreep.
I got no before-pic (lesson learned), but I shortened the sleeves of these two blouses. They were full-length - now they're 3/4th. I used the original sleeves' cuffs to make the little straps that hold the sleeves up at elbow-height.
-----------------------
Ik heb geen before-foto (les is geleerd), maar ik heb de mouwen van deze blousjes verkort; ze waren full-length en nu zijn ze driekwart. De manchetten van de mouwen gebruikte ik als kleine bandjes om de mouwen omhoog te houden op elleboog-hoogte.
 This shirt had an elastic band at the bottom, which the customer took out herself. Above is the before-pic....
--------------------------------
Dit shirt had een elastieke band als onderrand die de klant er zelf uit had gehaald. Boven is de before-pic...
...and this is the result. It's very delicate slippery fabric, so I had to really pay attention to get a straight seam. 
--------------------------------------------------
...en dit is het resultaat. Het is een heel breekbare fliebelstof, dus ik moest erg goed opletten om een rechte zoom te krijgen.
 The lining of this wintercoat was pretty torn...
---------------------------------------------
De voering van deze winterjas had een flinke scheur...
...so I put in an extra piece of lining to be able to have a nice and clean finish. And this way I could reinforce it a bit and give it just a little extra space to move. Most of it is hand sewn, which takes more time but I always enjoy it.
 ------------------------------------------------------------------
...dus ik zette er een extra stuk voering tussen om een nette afgewerkte randjes te kunnen krijgen. En op deze manier kon ik de boel wat verstevigen en een beetje extra spelingsruimte geven. Het meeste is handgenaaid, wat langer duurt, maar ik vermaak me er altijd prima mee.
I had a lot of fun making alterations to this coat - I shortened the sleeves and adjusted the sleeve cap. On the above pic you can see the difference in sleeve length.
---------------------------------------------------------------
Heb me ook goed vermaakt met het verstelwerk van deze jas - ik maakte de mouwen korter en verstelde de mouwkoppen. Op de foto hierboven kun je het verschil in mouwlengte zien.
 I shortened them about 5cm, replaced the straps and buttons and hand sewed in the lining again.
-----------------------------
Ze werden zo'n 5cm korter, waardoor ik de bandjes en knopen ook moest verzetten. En de voering werd er weer met de hand aan gezet.
The sleeve cap was too wide, so it didn't sit quite right on the customer. So I made a little dart, which you can barely see, which is good. It was my first time ever to put a dart in this particular spot.
------------------------------------------
De mouwkop was te wijd, dus het zag er net niet lekker uit als de klant hem aan had. Dus zette ik er een kleine coupnaad in, die je bijna niet kan zien, wat alleen maar goed is. Mijn eerste keer dat ik op die plek een coupnaadje zette.
And it took some doing. I had to open up the lining, open the sleeveseam and shoulderseam, make a straight dart, adjust the seams in the lining to match and close it up with handstitching.
--------------------------------------
 En het duurde ook even. Ik moest de voering openen, de mouwnaad en schoudernaad van de buitenstof openen, een rechte coupenaad maken, de naadjes in de voering passend maken en het weer dichtmaken met de hand.

Yep. I do love me some sewing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten